Kontakt

Så här hittar du oss

Direkt från väg 34

Från Rimforsa (på väg söderut)

Ca 11 km efter Rimforsa, ca 300 m efter avfarten till Mjölkvik/Tjustad, ta av höger mot Torp Rusthåll

Från Kisa (på väg norrut):

Ca 6 km efter Kisa, ta vänster mot Torp Rusthåll

Parkera direkt och ta en kort promenad över ån och järnvägen.

Vägbeskrivning från Rimforsa

Från rondellen i Rimforsa, kör söderut på väg 34 i drygt 8 km

Sväng höger mot Dansbo

Efter 600 m sväng vänster längs gamla Kisavägen

Kör 2,7 km förbi Väsby gamla skola och Malma

Sväng vänster, gul skylt mot Torp, och följ vägen i 600 m

OBS, om du sen ska vidare söderut kan man följa gamla Kisavägen

Vägbeskrivning från Kisa

Från rondellen i Kisa, kör norrut på väg 34 norrut i knappt 4 km

Sväng vänster innan bron in på gamla Kisavägen, skylt mot Malma

Kör 3,5 km

Sväng höger, gul skylt mot Torp, och följ vägen i 600 m

OBS, om du sen ska vidare norrut kan man följa gamla Kisavägen

Gårdsbutiken

Entrepenad

Offerter och anbud:

Prata med Magnus

Mobil: 070-2252038


Eller skicka skriftlig förfrågan

Postadress

WIRÉNS JORD & SKOG

Tjustad

590 39 Kisa

Rättigheter

© 2012-22 WIRÉNS JORD & SKOG

Inklusive alla bilder om inget annat anges