Entrepenad

Maskin- och skogsentrepenad

Vi utför maskintjänster så som

  • Rundbalspressning
  • Körning med slotterkross
  • Transporter med lastväxlarvagn
  • Tvåstegs fastgödselspridare (lämplig för ekologisk odling)
  • SnöplogningVi kör för Maskinringen


Vi tar på oss skogsentrepenadEntrepenad

Offerter och anbud:

Prata med Magnus

Eller skicka skriftlig förfrågan

Kontakt

Mobil Magnus: 070-2252038

Mobil Johan: 073-0226232

Telefon: 0494-50092

Postadress

WIRÉNS JORD & SKOG

Tjustad

590 39 Kisa

Copyright © 2012-17 WIRÉNS JORD & SKOG